Công văn số 451/STTTT-CNTTBCVT của Sở Thông tin và truyền thông
Thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2022 - 17:11
V/v triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


65 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: