Báo cáo số 86/BC-STP ngày 18/4/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 - 15:28
Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030 (lần 02)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


117 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: