Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ
Thứ Năm, ngày 3 tháng 8 năm 2017 - 15:16
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức


File đính kèm: Kích chuột để tài về


3.348 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: