Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của liên Bộ: Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường
Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2016 - 10:26
Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


File đính kèm: Kích chuột để tài về


2.921 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: