Báo cáo số 26/BC-VP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022 - 16:59
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2022 đến ngày 15/3/2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


143 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: