Công văn số 825/UBND-NC ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022 - 16:01
V/v Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức


File đính kèm: Kích chuột để tài về


93 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: