Công văn số 536/BTP-TGPL ngày 25/02/2022 của Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022 - 11:07
V/v triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025


File đính kèm: Kích chuột để tài về


84 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: