Báo cáo số 90/BC-CTGPL ngày 01/3/2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp
Thứ Tư, ngày 2 tháng 3 năm 2022 - 16:42
Tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


160 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: