Công văn số 178/STP-BT&HCTP ngày 21/02/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022 - 08:07
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


File đính kèm: Kích chuột để tài về


241 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: