Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, những trường hợp không xử lý vi phạm hành chính
Thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022 - 11:05
Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022(sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính).Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chínhvề tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, những trường hợp không xử lý vi phạm hành chính, như sau:


File đính kèm: Kích chuột để tài về


184 views

Tổng số: 604 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: