Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022 - 16:11
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về


137 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: