Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về các lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp
Thứ Tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022 - 17:27
Sáng ngày 12-1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021; triển khai công tác Tư pháp năm 2022. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp.

Năm 2021, Sở Tư pháp đã bám sát nhiệm vụ của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp. Trong năm, các lĩnh vực công tác tư pháp được tổ chức thực hiện có hiệu quả, toàn diện. Cụ thể, đã ban hành 2.731 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh (tăng 1.463 văn bản so với cùng kỳ năm 2020); hoàn thành 190/190 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao (tăng 96 nhiệm vụ so với cùng kỳ năm 2020); 202/202 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; 3/3 chỉ tiêu thu đều đạt theo kế hoạch, trong đó, có 2 chỉ tiêu vượt cao là: Thù lao đấu giá tài sản thu đạt 174% kế hoạch và thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Sở Tư pháp, đạt 216,5% kế hoạch.

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt 98,65%, là năm thứ 7 liên tục dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ những kết quả đã đạt được; chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tặng Bằng khen và Danh hiệu “Lao động xuất sắc” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả ngành Tư pháp của tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, năm 2022, ngành tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và thực hiện mục tiêu kép “Vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch”, tập trung bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch của tỉnh để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/72020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý và kiểm soát chặt chẽ các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số...

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021 cho Sở Tư pháp vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện thi hành Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 1 cá nhân đã có thành tích và công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Lao động xuất sắc” cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

 

Nguồn: baotuyenquang.com.vn
431 views

Tổng số: 247 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: