Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022 - 09:36
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bao chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


146 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: