Kế hoạch số 03/KH--STP ngày 09/01/2022 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022 - 09:49
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


40 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: