Báo cáo số 2/BC-VP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 - 13:53
Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


123 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: