Quyết định số 01/QĐ-HĐTNN ngày 31/12/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước năm 2021
Thứ Tư, ngày 5 tháng 1 năm 2022 - 14:00
Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


85 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: