Báo cáo số 214/BC-STP ngày 04/10/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021 - 10:16
Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


134 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: