Công văn số 1461/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 29/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022 - 09:49
V/v lập danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


128 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: