Báo cáo số 371/BC-STP ngày 30/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022 - 09:26
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụthu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


151 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: