Giới thiệu Luật Trọng tài thương mại năm 2010
Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022 - 09:15
Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Trọng tài Thương mại (sau đây gọi chung là Luật Trọng tài Thương mại năm 2010), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn bộ tài liệu Giới thiệu Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Xin kính mời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham khảo, thực hiện. Sở Tư pháp xin trân trọng cảm ơn!


File đính kèm: Kích chuột để tài về


149 views

Tổng số: 611 | Trang: 1 trên tổng số 62 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: