Báo cáo số 353/BC-STP ngày 19/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021 - 10:40
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


138 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: