Báo cáo số 364/BC-STP ngày 24/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 2021 - 10:17
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí và tác phẩm đăng trên cổng, trang thông tin điện tử; hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


179 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: