Thông báo bán đấu giá số 220/TB-TTDVĐGTS
Thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021 - 20:47
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 3 năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.114 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: