Công văn số 08/STP-XDKTVB ngày 06/01/2017 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2017 - 15:36
V/v báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.172 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: