Danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập và Giám định viên tư pháp
Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017 - 14:25

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP 

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

1

Trung tâm pháp y tỉnh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, tổ 6, Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

0273.817973

2

Phòng Kỹ thuật hình sự

Công an tỉnh Tuyên Quang, Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

0273.829156

 

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Tình trạng

Lĩnh vực chuyên môn

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

I

Lĩnh vực kỹ thuật hình sự

1

Nguyễn Quang Vinh

12/01/1960

 

X

Kỹ thuật

hình sự

19/3/1997

2

Nguyễn Đức Thắng

30/12/1966

 

X

Kỹ thuật

hình sự

19/3/1997

3

Ngô Đình Tưởng

13/6/1966

 

X

Kỹ thuật

 hình sự

21/3/1994

4

Ngụy Thị Mai Hoa

01/5/1967

 

X

Kỹ thuật

hình sự

21/3/1994

5

Chu Khắc Huế

05/3/1960

 

X

Kỹ thuật

hình sự

13/10/2006

6

Trần Văn Khá

08/9/1976

 

X

Kỹ thuật

 hình sự

13/10/2006

7

Nguyễn Sơn Đông

08/3/1979

 

X

Kỹ thuật

 hình sự

12/11/2014

8

Trần Quốc Khánh

09/9/1985

 

X

Kỹ thuật

 hình sự

12/11/2014

9

Nguyễn Đại Túc

22/11/1981

 

X

Kỹ thuật

 hình sự

12/11/2014

II

Lĩnh vực pháp y

1

Nguyễn Ngọc Tuyên

26/5/1971

X

X

Pháp y

10/4/2000

2

Bùi Xuân Thắng

12/8/1975

X

 

Pháp y

31/3/2008

3

Ma Trọng Oanh

1965

 

X

Pháp y

10/4/2000

4

Vương Ngọc Long

1967

 

X

Pháp y

10/4/2000

5

Lương Văn Nam

1959

X

 

Pháp y

10/4/2000

6

Ma Thanh Trường

1959

 

X

Pháp y

10/4/2000

7

Trần `Ngọc Toản

02/8/1968

 

X

Pháp y

07/01/2004

8

Nguyễn Văn Khoa

01/1963

 

X

Tâm thần

10/4/2000

9

Đỗ Cao Minh

16/02/1960

 

X

Tâm thần

10/4/2000

10

Vũ Xuân Nam

22/11/1977

 

X

Tâm thần

10/9/2010

11

Nguyễn Anh Tuấn

25/5/1968

X

 

Pháp y

20/7/2015

12

Nguyễn Hữu Tân

01/10/1974

X

 

Pháp y

20/7/2015

13

Đào Thanh Quang

1959

X

 

Pháp y

07/7/2016

III

Lĩnh vực tài chính

1

Đỗ Thị Thái Hà

16/9/1969

 

X

Tài chính

24/7/2005

2

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

20/4/1965

 

X

Tài chính

10/9/2010

3

Nguyễn Trường Giang

1976

 

X

Tài chính

30/11/2012

IV

Lĩnh vực văn hóa

1

Nguyễn Việt Thanh

1955

 

X

Văn hóa

02/6/2006

2

Trần Thị Hiếu

05/11/1977

 

X

Văn hóa

10/9/2010

3

Nguyễn Ngọc Chiến

23/6/1971

 

X

Văn hóa

27/12/2014

4

Trần Đức Thắng

30/6/1975

 

X

Văn hóa

 

27/12/2014

5

Nguyễn Thanh Tùng

18/01/1976

 

X

Văn hóa

 

27/12/2014

6

Đinh Huyền Trang

14/11/1973

 

X

Văn hóa

 

27/12/2014

7

Trịnh Minh Xuân

01/3/1984

 

X

Văn hóa

 

27/12/2014

V

Lĩnh vực xây dựng

1

 

 

Nguyễn Đức Minh

1959

 

X

Xây dựng

28/6/2008

VI

 

 

Lĩnh vực giao thông

1

 

 

Phan Xuân Hoàng

28/10/1977

 

X

Giao thông

30/11/2012

VII

 

 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ

1

 

 

Phan Trọng Thuận

1957

 

X

Khoa học và công nghệ

25/3/2013

VIII

 

 

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1

 

 

Nguyễn Trường Lâm

1961

 

X

Tài nguyên

25/3/2013

2

 

 

Phạm Văn Tính

1965

 

X

Tài nguyên

25/3/2013

IX

 

 

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

Lại Văn Nghị

1959

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

2

Đào Thị Hà Thu

1980

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

3

Đặng Xuân Cảnh

1969

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

4

Lê Thị Thanh Hà

1966

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

5

Lê Thị Quỳnh Mai

1980

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

6

Lê Quang Thuận

1971

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

7

Vương Văn Ninh

1979

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

8

Nguyễn Hoàng Liên

1978

 

X

Nông nghiệp

09/8/2013

 

Tổng số: 45 giám định viên tư pháp


 

 
1.539 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: