Báo cáo số 345/BC-STP ngày 15/12/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021 - 16:38
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục -đào tạo, dạy nghề, Y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


141 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: