Tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013
Thứ Hai, ngày 10 tháng 2 năm 2014 - 12:11
Ngày 13/01/2014, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng chủ trì thảo luận

 

Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; Lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Tổ thư ký giúp việc của Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Luật sư - Cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014, đồng thời trao đổi, thảo luận và đưa ra các biện pháp nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tế quá trình tham gia tố tụng nhằm kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn để công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong thời gian tới thực sự đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả.


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đánh giá cao sự phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của các cơ quan thành viên Hội đồng, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2014, để công tác trợ giúp pháp lý nói chung và trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nói riêng đạt được hiệu quả cao, cần có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời hơn nữa giữa các cấp, các ngành, có sự quan tâm, phối hợp thường xuyên, trực tiếp của các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, bảo đảm người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước. Đặc biệt, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trao Giấy khen cho các cá nhân

 

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt hoạt động tố tụng năm 2013./.


Tin: Vũ Thanh Thủy - Ảnh: Đức Thành 
1.927 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: