Thông báo bán đấu giá số 215/TB-TTDVĐGTS
Thứ Hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021 - 10:41
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Lâm bình đợt 1 năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


797 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: