Công văn số 1228/STTTT-CNTT&BCVT ngày 13/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021 - 10:06
V/v cấu hình thời gian xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


122 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: