Thông báo bán đấu giá số 207/TB-TTDVĐGTS
Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021 - 08:59
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 148,2m2 đất tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


341 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: