Hội nghị Tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan"
Thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021 - 15:59
Trong 02 ngày (ngày 30/11 và ngày 01/12/2021), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến "Tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" với 64 điểm cầu (điểm cầu Bộ Tư pháp và điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu  phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Nguồn Cổng TTĐT Bộ Tư pháp)

Tham dự tại điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện Ban Pháp chế (Hội đồng nhân dân tỉnh); các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Đức Thành)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu,  nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Trung ương và địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng pháp luật cũng còn nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục, như: hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, chi phí tuân thủ pháp luật còn cao... Những hạn chế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật còn mỏng về số lượng, một bộ phận nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Do đó, một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đó là tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này thông qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, kỹ năng trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt tại địa phương; đặc biệt là trao đổi các nội dung liên quan đến kỹ năng chuyên sâu về xây dựng chính sách, lập hồ sơ, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng soạn thảo và các kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Bộ Tư pháp đã giới thiệu những điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn đánh giá tác động của chính sách; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề chung về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu đã tích cực nêu câu hỏi, tình huống về những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; các ý kiến đã được lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trao đổi, giải đáp kịp thời.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm được những điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; nâng cao kỹ năng đánh giá tác động của chính sách, lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tin: Trương Lan

 
274 views

Tổng số: 246 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: