Thông báo bán đấu giá số 192/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 - 16:55
về việc dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


203 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: