Thông báo bán đấu giá số 200/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021 - 11:01
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 117m2 đất và tài sản trên đất tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên


File đính kèm: Kích chuột để tài về


268 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: