Thông báo bán đấu giá số 195/TB-TTDVĐGTS
Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021 - 16:17
Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 100m2 đất và tài sản gắn liền trên đất (01 nhà xây cấp 4, 03 tầng, toognr diện tích sàn 330m2)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


425 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: