Diễn đàn Tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, giải quyết tranh chấp liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021 - 19:20
Ngày 12/11/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn “Tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, giải quyết tranh chấp liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19” dưới hình thức trực tuyến với 88 điểm cầu. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 chủ trì Diễn đàn.

 Tham dự điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp cùng công chức Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ảnh: Quang cảnh điểm cầu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đưa ra một số trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã phát sinh tranh chấp cần sự hỗ trợ, tư vấn của các bên, liên quan đến: Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước; mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách hàng; mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động; đồng thời đề nghị  các đại biểu dự Diễn đàn tích cực trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển trong thời gian tới.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày tham luận về một số nội dung như: Vai trò của Bộ Tư pháp trong giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh dịch Covid-19; Một số vấn đề lưu ý cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC); Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và những kiến nghị đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Thông qua Diễn đàn, các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc pháp lý và các ý kiến của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền nhằm góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh dịch Covid-19 theo yêu cầu của Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tin: Trương Lan

Ảnh: Đức Thành

 
393 views

Tổng số: 239 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: