Đảng ủy Sở Tư pháp Tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khoá
Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021 - 20:08

 Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 21/9/2021 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, ngày 09/10/2021, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khoá. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có 54 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Kết luận số 01-KL/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xem Video nội dung chuyên đề do báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân đảng viên, quần chúng xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả để thực hiện nội dung học tập và làm theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 do Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp xác định với chủ đề “Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan vững mạnh, giữ vững đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính của tỉnh”./.

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành 

 
450 views

Tổng số: 247 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: