Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021 - 20:11
Ngày 11/10/2021, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp.

 Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp Đảng cho đảng viên mới Nguyễn Phương Thuý.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho đảng viên mới Nguyễn Phương Thúy

Thay mặt Ban chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp, đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở đã quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Phương Thuý trong thời gian dự bị. Đề nghị đồng chí Nguyễn Phương Thuý tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Như vậy, hiện nay Chi Bộ Văn phòng Sở đã có tổng số 17 đảng viên, trong đó 15 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng, theo dõi giúp đỡ quần chúng thuộc thẩm quyền quản lý của Chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở quán triệt  nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên

Tin:  Lê Thanh

Ảnh:  Đức Thành
424 views

Tổng số: 247 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: