Công văn số 3160/BTP-CNTT ngày 13/9/2021 của Bộ Tư pháp
Thứ Ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 - 10:09
V/v hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số ĐDCN khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử


File đính kèm: Kích chuột để tài về


3.099 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: