Công văn số 269/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/4/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021 - 17:00
V/v hướng dẫn lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


68 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: