Thông báo số 28/TB-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021 - 13:28
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Yên Sơn tại phiên đấu giá đợt 1 năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


281 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: