Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021 - 16:36
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


524 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: