Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020 - 14:14
Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới


File đính kèm: Kích chuột để tài về


473 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: